Потърсете в сайта

Настаняване и пренастаняване на граждани в общински жилища

Дата на публикуване: 31.08.2020 14:34
Срок за издаване:  14 дневен срок след датата на връчване на заповедта за настаняване или пренастаняване

Такса: без такса