Потърсете в сайта

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Дата на публикуване: 01.09.2020 14:56
Необходими документи :

Заявление по образец

Срок за издаване:  14 дни
Такса: 20 лв.