Потърсете в сайта

Продажби, замени или учредяване вещни права върху общинската собственост.

Дата на публикуване: 31.08.2020 14:37
Необходими документи:
1. Заявление по образец

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 20 лв