Потърсете в сайта

Прекратяване на съсобственост

Дата на публикуване: 31.08.2020 14:36

Необходими документи:
1. Заявление по образец  /ако имота е наследствен - данни за собственика на имота.          
2. Актуална скица на имота и комбинирана скица, когато имотът е в населено място с влязла в сила кадастрална карта              
3. Копие от документ за собственост

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 30 лв.