Потърсете в сайта

Настаняване под наем в общински нежилищен имот

Дата на публикуване: 31.08.2020 14:32
Срок за издаване:  14 дневен срок след датата на връчване на заповедта

Такса: 10 лв.