Потърсете в сайта

Издаване на препис извлечение от акт за брак

Дата на публикуване: 02.09.2020 11:10
Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.