Потърсете в сайта

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Дата на публикуване: 21.08.2020 11:55

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз нова на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 3 лв.