Потърсете в сайта

Издаване на удостоверения ,уверения,служебни бележки и др. по искане на граждани

Дата на публикуване: 21.08.2020 11:57

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни.
Срок за издаване: 3 лв.