Потърсете в сайта

Издаване на удостоверение за верен ЕГН

Дата на публикуване: 21.08.2020 10:55
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;