Потърсете в сайта

Други документи ОП


20.07.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Стоян Стоев Бошнаков Абонаментна техническа поддръжка на светофарните уредби на територията на Община Карлово и поддръжка и обслужване на Автоматизирана телефонна централа фактура 16.6.2016 г. 460,00 лв. 2. Евро строй корект ООД Доставка на решетки и казанчета за дъждоприемни шахти (дъждарки). фактура 17.6.2016 г. 1416,00 лв. 3. Евро строй корект ООД Доставка на решетки и казанчета за дъждоприемни шахти (дъждарки). фактура 17.6.2016 г. 3449,40 лв. 4. Евро строй корект ООД Почистване на...

16.06.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Райвъл ЕООД Ландшафтно поддържане на зелени площи в гр.Карлово фактура 04.05.2016 г. 6400.00 лв. 2. М и М фрут ООД Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за Община Карлово по обособена позиция №1 - кофи пластмасови 0.11 куб.м. фактура 14.05.2016 г. 10116.00 лв. 3. Аер еко ООД Поддръжка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за ТБО на Община Карлово фактура 09.05.2016 г. 6500.00 лв. 4. Тери-09 ЕООД Приготвя храна за ДСП-Домашен...

31.05.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвяне на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 15.04.2016 г. 5968.50 лв. 2. ДД експерт ЕООД Изготвяне на експертни пазарни оценки на земеделски земи, машини и съоръжения, недвижими имоти собственост на Община Карлово фактура 13.04.2016 г. 1386.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 198.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 24.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 96.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 48.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 72.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 96.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 48.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 1188.00 лв.     фактура 13.04.2016 г. 240.00 лв.     фактура 13.04.2016 г.        72.00  лв.     фактура 13.04.2016 г. 660.00 лв. 3....

20.04.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвя храна за ДСП-Домашен социален патронаж в гр.Карлово и малките населени места на Общината до 370 патронирани лица на ден. фактура 29.3.2016 г. 3000.00 лв. 2. ДД експерт ЕООД Изготвяне на експертни пазарни оценки на земеделски земи, машини и съоръжения, недвижими имоти собственост на Община Карлово фактура 24.3.2016 г. 72.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1518.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1254.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 1452.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 144.00 лв.     фактура 24.3.2016 г. 168.00 лв.     фактура 24.3.2016...

18.03.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвяне на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 05.02.2016 г. 11943.90 лв.     фактура 16.02.2016 г. 5882.25 лв. 2. Тери-09 ЕООД Приготвяне храна за патронираните лица в Домашен социален патронаж в гр. Карлово фактура 24.02.2016 6429.98 лв. 3. Аер еко ООД Поддръжка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за ТБО на Община Карлово фактура 29.02.2016 6538.88 лв. 4. Райвъл ЕООД Ландшафтно поддържане на зелени площи в гр.Карлово фактура 12.02.2016 г. 6400.00 лв.

18.02.2016
№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвяне на храна за ДСП фактура 25.01.2016 г. 11344.00 лв. 2. Сторумс ЕООД Доставка на гориво за отопление на ДВХУИ, гр. Баня фактура 07.01.2016 г. 23479.05 лв. 3. Тери – 09 ЕООД Доставка на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 07.01.2016 г. 12123.30 лв. 4. Аер еко ООД Поддръжка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за ТБО на Община Карлово фактура 26.1.2016 г. 10000.00 лв.