Потърсете в сайта

Публични покани 2016


14.04.2016
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Публична поканаКраен срок за подаване на оферти:25/04/2016 17:00Преписка:9052968Състояние:ОттегленаСЪОБЩЕНИЕ             Относно: Отваряне на оферти.             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,             Във връзка с публикувана публична покана в „Профила на купувача“ на сайта на Община Карлово, Ви уведомявам за следното: Ø  Допусната е техническа грешка в раздел Допълнителна информация като е записано, че отварянето на офертите ще бъде извършено на 27.03.2016 г. ...