Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти на наредби

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово
13.05.2020
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово - 09.04.2020
09.04.2020
Докладна записка - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община КарловоСправка съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Карлово.
12.02.2020
Докладна записка относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Карлово.Мотиви относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Карлово.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Карлово
24.01.2020
Докладна запискаМотиви - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община КарловоЧастична оценка на въздействиетоСправка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово
21.01.2020
Докладна записка - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община КарловоМотиви по чл. 28, ал.2 от Закона за нармативните актове към проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община КарловоЧастична оценка на въздействиетоСправка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово
20.12.2019
Докладна записка: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община КарловоМотиви: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община КарловоЧастична оценка на въздействието

8:15-12:15/ 13:00-17:00