Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Предстояща сесия
На основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация свиквам общинските
съветници на 29.10.2020 година / ЧЕТВЪРТЪК / от 10,00 часа в
зала “Васил Караиванов” за провеждане на заседание на Общински съвет
Карлово при следния
8:15-12:15/ 13:00-17:00