Потърсете в сайта

Туристически обекти

Дата на публикуване: 07.02.2013 08:17

    Особен интерес представлява Националният парк "Централен Балкан" - един от трите Национални парка в България. Разположен на площ от 73 250 хектара, той съхранява саморегулиращи се екоститеми и присъщото им видово разнообразие / широколистни, иглолистни и смесени гори, храстова и тревна растителност /, находища на редки и застрашени от изчезване в страната и в Европа видове / жълта тинтява, снежно кокиче, нарцисова съсънка, казашка хвойна, еделвайс; дива коза, сърна, благороден елен, скален орел, рибите в реките/, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата / водопади като " Райското пръскало"," Карловското пръскало", "Сучурум"/. В територията на парка са включени 9 резервата, които опазват образци на уникалното природно наследство на Стара планина. Най-близки до Карлово са двата уникални резервата "Стара река" и "Джендема".

Природата предлага щедри възможности и за покорителите на старопланинския първенец връх "Ботев" / 2376 м./, и за алпинистите, атакуващи Райските скали, и за делта и парапланеристите.

     В Карлово, Калофер и връх Ботев са създадени бази на контролноспасителната служба.

    На територията на общината е създадена сравнително добра материална база за организирана туристическа дейност. Съществува и действащ информационен туристически център, разположен в подножието на Стара Планина.

Туристическото движение е на повече от 100 години и чрез четирите туристически дружества (ТД "Васил Левски" - Карлово, ТД "Хайдут" - Калофер, ТД "Средногорец" - с. Богдан и ТД "Здравец" - с. Климент) продължава успешното приобщаване на нови любители на природата.

       Екопътека "Бяла река" също е обект на специализиран туризъм. Намира се близо до Калоферския манастир. Маршрутът отвежда дълбоко в ждрелото на Бяла река. Има изградени осем дървени моста, разработени са и две интерпретативни теми "Ждрелото на Бяла река" и "Дендрология", които по атрактивен начин запознават с уникалното природно богатство на Централен Балкан. Дължината й е 1830 м.