Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти за стратегии,планове и програми

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година.
24.02.2020
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година.
24.02.2020
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година.

Отчет за изпълнение на „Програма за управление и развитие на Община Карлово 2015 – 2019 г.“
27.01.2020
Докладна записка - Отчет за изпълнение на „Програма за управление и развитие на Община Карлово 2015 – 2019 г.“Отчет за изпълнение на „Програма за управление и развитие на Община Карлово 2015 – 2019 г.“

Програма за управление и развитие на Община Карлово 2020-2023 г.
27.01.2020
Докладна записка - Програма за управление и развитие на Община Карлово 2020-2023 г. Програма за управление и развитие на Община Карлово 2020-2023 г.Приложения към Програма за управление и развитие на Община Карлово 2020-2023 г.Докладна записка - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Карлово за период 2020 - 2023 г.Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Карлово за период 2020 - 2023 г.

Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.
20.12.2019
Докладна записка: Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. на община Карлово
03.12.2019
Докладна записка - стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. на община КарловоСтратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. на община Карлово

8:15-12:15/ 13:00-17:00