Потърсете в сайта

„Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ -30.10.2018

Дата на публикуване: 30.10.2018 12:05
Възложител: Община Карлово
Състояние: Отворена

ДОКУМЕНТИ:

Обява - 30.10.2018
Оферта - 30.10.2018 г.
Количествена сметка - 30.10.2018 г.