Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Отчети и бюджети ДГ

Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Зорница" - Карлово към 31.03.2017
26.05.2017
Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Зорница" - Карлово към 31.03.2017

Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Първи юни" - Карлово към 31.03.2017
26.05.2017
Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Първи юни" - Карлово към 31.03.2017

Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Гина Кунчева" - Карлово към 31.03.2017
26.05.2017
Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Гина Кунчева" - Карлово към 31.03.2017

Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Слънце" - Карлово към 31.03.2017 г.
26.05.2017
Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Слънце" - Карлово

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на ЦДГ "Ана Козинарова"
24.03.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на ЦДГ "Ана Козинарова"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на ДГ "Слънце"
23.03.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на ДГ "Слънце"

8:15-12:15/ 13:00-17:00