Потърсете в сайта

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 г

Дата на публикуване: 20.01.2012 14:51

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ЗА 2012 ГОД.

 

О Б Щ И Н А К А Р Л О В О


Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2011-2015 год. - Община Карлово.
Основната цел на настоящата програма е реализиране на приоритетите за изпълнение на стратегията.
Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2012 година.


 Цялата програма можете да видите ОТТУК.