Потърсете в сайта

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект-река Стряма за общински рибарник в УПИ №1-рибарници, в кв.45 а гр. Клисура.


Наименование Брой тегления
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект-река Стряма за общински рибарник в УПИ №1-рибарници, в кв.45 а гр. Клисура. 4 Изтегли документ с име "Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект-река Стряма за общински рибарник в УПИ №1-рибарници, в кв.45 а гр. Клисура."