Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
ПРИВЕТСТВИЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
12.10.2020
 
 
   
    Уважаеми колеги, служители в Община Карлово,
 
    Чест за мен е да ви поздравя по повод  Деня на българската община - 12-ти октомври!
   През 1882 година на тази дата в Държавен вестник е обнародван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. Законът е израз на вярата и упованието на гражданите в грижовно и компетентно ръководене на обществените дела от отговорни и образовани служители на народа, които посвещават знанията и труда си в управлението на своите общини.
  Като служители в Община Карлово ние вземаме решения в полза на гражданите, които разчитат да получават от нас компетентни и бързи административни  услуги.
Днес, в условията на световната COVID криза, нашето задължение да работим в полза на хората е още по-отговорно! Убеден съм, че всички разбираме това и полагаме усилия за реализиране на политиките и програмите на Община Карлово.
   Благодаря ви за труда и усилията, които влагате при изпълнение на служебните си задължения.
 
   Честит празник!
 
Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
 
12.10.2020 година
8:15-12:15/ 13:00-17:00