Потърсете в сайта

„Благоустрояване на междублокови пространства в кв. 160а и реконструкция на част от ул. „Гладстон” по устройствения план на гр. Карлово – инженеринг”.

Времето в Карлово