Потърсете в сайта

Антон Минев

Дата на публикуване: 12.08.2019 11:55


 

Антон Дзанев Минев

 

Заместник-кмет на Община Карлово

 

Дата на раждане:

08.09.1968 г.

Образование:

История и география – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Информатика и информационни технологии – ПУ “Паисий Хилендарски”

Професионална кариера:

 

от 1994 – 1997 г.

Учител в СОУ “Васил Левски” гр. Карлово

от 1997 – 2004 г.

Учител в СОУ “Христо Проданов” гр. Карлово

от 2004 – 2007 г.

Директор на дирекция “Хуманитарни дейности” към Община Карлово

2008 г.

Учител в ОУ “Хр. Г. Данов” с. Розино

от 2008 – 2011 г.

Учител в СОУ “Васил Левски” гр. Карлово

от 02.12.2011 г.

Заместник-кмет на Община Карлово