Добре дошли


23.02.2024
   Група от 12 младежи към Младежки информационен център - Карлово участват в международния младежки обмен "Младежки парламент", който се провежда в гр. Бранещи, Румъния в периода 15-25 февруари 2024г.    Заедно с още 50 връстници от Румъния, Португалия, Литва и Испания карловските младежи се запознават с формите на управление на различните държави в Европа, функциите на Европейския парламент и участват в симулации за европейски избори,...

22.02.2024
   ЕКОПАК България  подари на гражданите на община Карлово един автоматичен дефибрилатор за животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Дарението получиха кметът д-р Емил Кабаиванов и председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров. Уредът ще бъдат поставен на автогарата в гр. Карлово,  на  общодостъпно място, така че да бъде от полза в случай на нужда и да може да помага за спасяване на човешки животи,...

22.02.2024
  Общината започва физически проверки на място за реално извършваната дейност на 25-те читалища в Карлово и населените места. Това обяви заместник-кметът Данка Люртова по време на годишното заседание на Комисията за разпределяне на субсидията от Министерството на културата, състояло се на 22 февруари.  „Със заместник-кмета Антон Минев установихме много нередности. Една от тях е, че се отдават помещения под наем в читалищните сгради без...

21.02.2024
  Одобрена е Концепцията за интегрирана териториална инвестиция на Община Карлово на стойност 90 милиона лева по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 на Европейския съюз.  Концепцията „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“ е насочена към активизиране на икономическата активност и устойчивото интегрирано развитие на четири съседни общини в два региона за планиране - общините Карлово,...

21.02.2024
       Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов обсъдиха възможностите за модернизиране на професионалните гимназии в общината и изграждане на по-пряка връзка с местната индустрия. На срещата в община Карлово присъстваха  още заместник-кметът Антон Минев и председателят на общинския съвет Доньо Тодоров.    Кметът Емил Кабаиванов посочи, че големите машиностроителни предприятия в региона имат голяма необходимост...

20.02.2024
  От 03.04.2023 г. Община Карлово реализира Проект BG05SFPR002-2.001-0230-С01 „Грижа в дома в Община Карлово“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.  Основната цел на Проект "Грижа в дома в община Карлово" е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Изпълнението...