Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Добре дошли
17.09.2020
Община Карлово извърши дезинсекция на зелените площи
   Община Карлово извърши, последна за годината, дезинсекция/дезакаризация (против кърлежи) на зелени площи и паркови пространства на територията на град Карлово. Дейностите се осъществиха с използването на препарат „БИОТЕК ЕК“, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.    До всеки обработен обект е поставен указателен надпис с текст: „Внимание! Пръскано е с „БИОТЕК ЕК““ и отбелязани датата на обработка и карантинният период.

16.09.2020
Заместник-кметът Антон Минев откри новата учебна година в детските градини „Гина Кунчева“ и „Първи юни“
   С тържествена програма, представена от децата на ДГ „Гина Кунчева“ и ДГ „Първи юни“, беше открита новата учебна година в двете детски заведения.   Приветствие по повод празничния ден произнесе заместник-кметът на община Карлово Антон Минев, който присъства на двете тържества. Поздрав към децата и педагогическия състав отправиха и директорите на детските градини Христина Перчева и Ваня Христова.    За втора поредна година  ДГ "Гина  Кунчева"  и ДГ "Първи юни" продължават обучение с програма "Монтесори", подкрепена от община Карлово.   

15.09.2020
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА КАРЛОВО           В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности   УВЕДОМЯВА       жителите на община Карлово, че в периода от 16.09.2020 г. до 17.09.2020 г.  ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация (против кърлежи) на зелените площи на територията на град Карлово с препарат “БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.     Третирането ще се извърши в интервала от 5:00 ч. до 10:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.   До всеки обработен обект...

15.09.2020
ПРИВЕТСТВИЕ ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
           Уважаеми госпожи и господа учители,       Приемете моите и на ръководството на община Карлово поздравления по повод  откриването на новата учебна 2020/2021 година. Нека тя бъде успешна и ползотворна, нека открие пред всички вас възможности за развитие и идеи, които да осъществите. Желая със здраве и всеотдайност да изпълнявате мисията си на просветители в днешното трудно и изпълнено с предизвикателства време.         Скъпи ученици, мили първокласници,         Пожелавам ви да бъдете любознателни и упорити, изпълнени с мечти и сила да ги постигате, да уважавате и цените своите преподаватели и родители! ...

14.09.2020
МЛАДЕЖИ СЕ ОБУЧАВАХА КАК ДА НЕ РОБУВАТ НА СТЕРЕОТИПИТЕ, НАЛАГАНИ ОТ МЕДИИТЕ
    В периода 8-11 септември 2020г. Младежки информационен център - Карлово проведе изнесено обучение за младежи на открито, по темата за борба със стереотипите за красота и стереотипите по пол, налагани от медиите.    Обучението е част от проект „RANSOM”, финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа. Името на проекта идва от високата цена („откуп“), която плащат младите хора, а и не само младите, робувайки на стереотипи за красота или стереотипи по пол.     По време на обучението младежите влизаха в ролите на жените и мъжете, дискутираха имат ли равни права в обществото; еднакво ли са представяни в...

10.09.2020
СЪОБЩЕНИЕ
        Уважаеми съграждани,    Напомняме, че от 1 юли 2020 година в град Карлово е преустановено използването на индивидуални кофи за битови отпадъци. Община Карлово закупи контейнери тип „Бобър“ 1,1м3, които са поставени на нови точки за сметосъбиране и/или добавени към стари такива - по предварително съгласуван и утвърден график. Информация за графика - http://www.karlovo.bg/section-60-content.html     Целта е подобряване на услугата „Организирано сметосъбиране“ чрез ежедневна оптимизация на системата, въведена от община Карлово. Оптимизацията включва и подмяна на амортизирани контейнери, увеличаване честотата на обслужване, актуализиране на маршрутите за събиране и транспортиране на отпадъците.    Служители от община Карлово следят за периодичното почистване...

8:15-12:15/ 13:00-17:00