Потърсете в сайта

Радостина Александрова Баталова

Дата на публикуване: 06.03.2015 07:09
Дата на раждане:

19.09.1985 Г.

Образование:

  • Право и юридически науки -ПУ"Паисий Хилендарски" Септември 2004 - Април 2009 - Магистър
Професионална кариера:НОЕМВРИ 2011 Г. - ЯНУАРИ 2012 Г.

  • Младши експерт
Териториално митническо управление - Пловдив

ЯНУАРИ 2012 – ОКТОМВРИ 2013 Г.

  • Юрисконсулт
Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.
Октомври 2013 г. до настоящия момент
  • Началник сектор „Правно – нормативно обслужване и обществени поръчки”
Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.