Потърсете в сайта

Харта на клиента

Дата на публикуване: 25.01.2021 09:50


ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Настоящата Харта е утвърдена със Заповед № РД-66/ 25.01.2021 година на Кмета на Община Карлово


Наименование Брой тегления
Харта на клиента.pdf 9 Изтегли документ с име "Харта на клиента.pdf"