Потърсете в сайта

Обществена информация


14.03.2018
Какво е обществена информацияВсяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Общинска администрация -Карлово. Обществената информация има две разновидности – тя бива официална и служебна. Съдържанието на категорията официална обществена информация, очертано с разпоредбата на чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, включва информацията, която се съдържа в актовете на държавните...

12.12.2012
Какво е обществена информацияВсяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Общинска администрация -Карлово. Обществената информация има две разновидности – тя бива официална и служебна. Съдържанието на категорията официална обществена информация, очертано с разпоредбата на чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, включва информацията, която се съдържа в актовете на държавните...