Потърсете в сайта

некатегоризирани1


19.08.2018
  СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 27.08.2018 г. ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35 ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61   Работни места за специалисти с висше образованиe          1 продавач- консултант , висше или средно образование, работа с компютър –складова програма 1 учител ФВС 1 учител по математика и физика 1 учител по биология и химия – 0,5 щат 1 учител, теоретично обучение – спец. Горско стопанство 1 педагогически съветник...

16.03.2018
Какво е обществена информацияВсяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Общинска администрация -Карлово. Обществената информация има две разновидности – тя бива официална и служебна. Съдържанието на категорията официална обществена информация, очертано с разпоредбата на чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, включва информацията, която се съдържа в актовете на държавните...

14.03.2018
Какво е обществена информацияВсяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Общинска администрация -Карлово. Обществената информация има две разновидности – тя бива официална и служебна. Съдържанието на категорията официална обществена информация, очертано с разпоредбата на чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, включва информацията, която се...

19.05.2017
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово: Стратегическа рамка за развитие 2014-2020г.    

04.04.2016
Във връзка с одобряване на официалния печат на Община Карлово, предлагаме следните варианти:1 . 2. 3. Моля изпращайте Вашите предпочитания за един от предложените печати на e-mail: gerb@karlovo.bg

28.04.2015
Образование: ·         "Счетоводство и контрол" – СА „Д. А. Ценев” – Свищов - бакалавър ·         "Данъчен контрол" – СА „Д. А. Ценев” – След дипломна квалификация ·         "Счетоводство и одит на банките" – СА „Д. А. Ценев” – Свищов - магистър ·         Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор - Министерство на финансите Професионална кариера:   от 10.2003 г. до 04.2004 г. Финансов консултант от 04.2004 г. – до 09.2006 г. ·        ...