Потърсете в сайта

Отчети на кмета


08.10.2014
Отчета за изпълнение Решенията на Общински съвет Карлово за периода 01.11.2013 год. до 30.04.2014 год. може да намерите тук

13.12.2012
Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет Карлово за периода 01.05.2012 год. до 30.10.2012 год.