Потърсете в сайта

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции

Дата на публикуване: 17.06.2022 13:13
О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции

Обява | Списък на вакантни длъжности (бойни формирования)Списък на вакантни длъжности (щабни формирования) | Приложение 3 | Приложение 4 | Приложение 5