Потърсете в сайта

Обява за прием на български граждани на срочна служба в доброволния резерв /ССДР/

Дата на публикуване: 15.06.2022 15:50
О  Б  Я  В  А
 
Военно окръжие – Пловдив информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България
са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.
 
 
С П И С Ъ К
 
на вакантните длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв (ССДР)

 

по ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование

и място

за изпълнение на службата

Б

р

о

й

Основни изисквания на длъжността

Минимално образование

и квалификация

Минимално ниво на достъп

до класифицирана информация

1.

Младши специалист

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

НВУ „Васил Левски”

гр. Велико Търново

120

Основно

образование

Не се изисква

2.

Младши специалист

по артилерия

и противовъздушна отбрана

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен

30

Основно

образование

Не се изисква

ВСИЧКО вакантни длъжности за ССДР:

150

 

          

Кандидатите с постоянен адрес в област Пловдив, подават документи във Военно окръжие – Пловдив в срок до 07.07.2022 г.
 
Документите на желаещите да кандидатстват за Срочна служба в доброволния резерв им се предоставят от Военно окръжие – Пловдив  и Офисите за военен отчет в общини/райони на гр. Пловдив и областта 
Адрес, телефон и имейл за информация:

Военно окръжие I степен – Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Велико Търново” № 75

телефон 088 2639644; vo-plovdiv@comd.bg

Обява | Информация за кандидатите | Заповед на Министъра на отбранатаНаименование Брой тегления
Обява по МЗ № OX-571 от 14.06.22 г. за ССДР.doc 19 Изтегли документ с име "Обява по МЗ № OX-571 от 14.06.22 г. за ССДР.doc"
Информация за кандидатите за СС-ДР през 2022 г..doc 18 Изтегли документ с име "Информация за кандидатите за СС-ДР през 2022 г..doc"
OX -571 от 14.06.2022 - за публикуване.pdf 18 Изтегли документ с име "OX -571 от 14.06.2022 - за публикуване.pdf"