Потърсете в сайта

ВАЖНО!!! За избирателите

Дата на публикуване: 31.03.2021 10:00

ВАЖНО!!! За избирателите


Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция


Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19