Потърсете в сайта

График на часовете за резнасяне на машините за гласуване

Дата на публикуване: 31.03.2021 17:45

Следния график е изпратен от Сиела Норма и се отнася за всички секции, в които ще се проведе машинно гласуване. Обърнете внимание, че посочения час е "Време на тръгване към следваща точка" следователно членовете на СИК трябва да са пред секцията 30 минути преди посочения часНомер на секция

Адрес

ЕКТТЕ име

Време на тръгване към следваща точка

Име

Фамилия

171300001
СУ ХРИСТО ПРОДАНОВ УЛ.ГЕН.СКОБЕЛЕВ №8
гр.Карлово
2021-04-03T12:12:59
Георги
Нончев
171300002
СУ ХРИСТО ПРОДАНОВ УЛ.ГЕН.СКОБЕЛЕВ №8
гр.Карлово
2021-04-03T12:12:59
Георги
Нончев
171300003
СУ ХРИСТО ПРОДАНОВ УЛ.ГЕН.СКОБЕЛЕВ №8
гр.Карлово
2021-04-03T12:12:59
Георги
Нончев
171300004
СУ ХРИСТО ПРОДАНОВ УЛ.ГЕН.СКОБЕЛЕВ №8
гр.Карлово
2021-04-03T12:12:59
Георги
Нончев
171300005
ПГ БРАТЯ ЕВЛ. И ХР. ГЕОРГИЕВИ,УЛ.Т.КАБЛЕШКОВ №1
гр.Карлово
2021-04-03T11:57:55
ХРИСТО
ТАХЧИЕВ
171300006
ПГ БРАТЯ ЕВЛ. И ХР. ГЕОРГИЕВИ,УЛ.Т.КАБЛЕШКОВ №1
гр.Карлово
2021-04-03T11:57:55
ХРИСТО
ТАХЧИЕВ
171300007
ПГ БРАТЯ ЕВЛ. И ХР. ГЕОРГИЕВИ,УЛ.Т.КАБЛЕШКОВ №1
гр.Карлово
2021-04-03T11:57:55
ХРИСТО
ТАХЧИЕВ
171300008
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1861Г., ЕТАЖ 2, 1 ПЛОЩАД 20-ТИ ЮЛИ
гр.Карлово
2021-04-03T11:43:45
Петър
Костадинов
171300009
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1861.,1 ПЛОЩАД 20-ТИ ЮЛИ, КАМЕРНА ЗАЛА
гр.Карлово
2021-04-03T10:41:50
Петър
Костадинов
171300010
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1861.,1 ПЛОЩАД 20-ТИ ЮЛИ, КАМЕРНА ЗАЛА
гр.Карлово
2021-04-03T10:41:50
Петър
Костадинов
171300011
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1861, ЕТАЖ 1, ПЛОЩАД 20-ТИ ЮЛИ
гр.Карлово
2021-04-03T10:41:50
Петър
Костадинов
171300012
СИНДИКАЛЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА УЛ.РАКОВСКА №11
гр.Карлово
2021-04-03T10:29:01
Рачо
Иванов
171300013
СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-НАЧАЛЕН КУРС, УЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ
гр.Карлово
2021-04-03T10:53:15
Рачо
Иванов
171300014
ОУ РАЙНО ПОПОВИЧ, БУЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ №2
гр.Карлово
2021-04-03T10:17:21
Даниел
Юнаков
171300015
ОУ РАЙНО ПОПОВИЧ, БУЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ №2
гр.Карлово
2021-04-03T10:17:21
Даниел
Юнаков
171300016
ОУ РАЙНО ПОПОВИЧ, БУЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ №2
гр.Карлово
2021-04-03T10:17:21
Даниел
Юнаков
171300017
ПГ ЖПТ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ №1
гр.Карлово
2021-04-03T10:04:18
Лъчезар
Лазаров
171300018
ПГ ЖПТ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ №1
гр.Карлово
2021-04-03T10:04:18
Лъчезар
Лазаров
171300019
ПГ ЖПТ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ №1
гр.Карлово
2021-04-03T10:04:18
Лъчезар
Лазаров
171300020
ПГ ЖПТ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ №1
гр.Карлово
2021-04-03T10:04:18
Лъчезар
Лазаров
171300021
СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ УЛ.СТРЕМСКИ ПОЛК №6
гр.Карлово
2021-04-03T11:17:14
Иван
Цветков
171300022
СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ УЛ.СТРЕМСКИ ПОЛК №6
гр.Карлово
2021-04-03T11:17:14
Иван
Цветков
171300023
СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ УЛ.СТРЕМСКИ ПОЛК №6
гр.Карлово
2021-04-03T11:17:14
Иван
Цветков
171300024
СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ УЛ.СТРЕМСКИ ПОЛК №6
гр.Карлово
2021-04-03T11:17:14
Иван
Цветков
171300025
СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ УЛ.СТРЕМСКИ ПОЛК №6
гр.Карлово
2021-04-03T11:17:14
Иван
Цветков
171300026
ОБРЕДЕН ДОМ ПЛОЩАД ВАСИЛ ЛЕВСКИ
гр.Карлово
2021-04-03T11:05:30
Рачо
Иванов
171300027
КЛУБ В 14 Ж.П.СЕКЦИЯ УЛ.ТЕОФАН РАЙНОВ №4
гр.Карлово
2021-04-03T09:51:28
Рачо
Иванов
171300028
КЛУБ В 14 Ж.П.СЕКЦИЯ УЛ.ТЕОФАН РАЙНОВ №4
гр.Карлово
2021-04-03T09:51:28
ХРИСТО
ТАХЧИЕВ
171300029
ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, УЛ.ВАСИЛ КАРАИВАНОВ №4
гр.Карлово
2021-04-03T11:30:06
Десислав
Топалов
171300030
ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, УЛ.ВАСИЛ КАРАИВАНОВ №4
гр.Карлово
2021-04-03T11:30:06
Десислав
Топалов
171300031
КВ.СУШИЦА-КМЕТСТВОТО УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №3
гр.Карлово
2021-04-03T09:28:25
Десислав
Топалов
171300032
ЧИТАЛИЩЕТО УЛ.ШИПКА №1
с.Соколица
2021-04-03T13:24:21
Иван
Юнаков
171300034
ЗАЛА В КМЕТСТВОТО, УЛ.1-ВА №6
с.Ведраре
2021-04-03T13:05:42
Десислав
Топалов
171300035
ЗАЛА В КМЕТСТВОТО, УЛ.1-ВА №6
с.Ведраре
2021-04-03T13:05:42
Десислав
Топалов
171300036
МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ.РОЗА №2
гр.Баня
2021-04-03T12:14:53
Георги
Боюклиев
171300037
МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ.РОЗА №2
гр.Баня
2021-04-03T12:14:53
Георги
Боюклиев
171300038
ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ, УЛ.КАРЛОВСКА №29
гр.Баня
2021-04-03T12:01:02
Георги
Боюклиев
171300039
ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ, УЛ.КАРЛОВСКА №29
гр.Баня
2021-04-03T12:01:02
Георги
Боюклиев
171300040
РИТУАЛНАТА ЗАЛА, УЛ. 1-ВА №25
с.Бегунци
2021-04-03T12:36:27
Иван
Юнаков
171300043
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №25
с.Горни Домлян
2021-04-03T12:52:19
Иван
Юнаков
171300046
ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. 1-ВА А №33А
с.Васил Левски
2021-04-03T13:46:38
Деница
Ангелиева
171300047
СГРАДАТА НА БИВШЕТО ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, УЛ.1-ВА А №2
с.Васил Левски
2021-04-03T13:56:57
Деница
Ангелиева
171300048
ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ-ТИНТЯВА, УЛ.СТОЯН ИЛИЙКОВ №2
гр.Калофер
2021-04-03T14:28:26
Росица
Коритска
171300049
ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, ПЛ.ХРИСТО БОТЕВ
гр.Калофер
2021-04-03T14:46:48
Росица
Коритска
171300050
ПГ ИВАНКА БОТЕВА УЛ.КОШОВЕТЕ №1
гр.Калофер
2021-04-03T14:57:02
Росица
Коритска
171300051
ПГ ИВАНКА БОТЕВА УЛ.КОШОВЕТЕ №1
гр.Калофер
2021-04-03T14:57:02
Росица
Коритска
171300053
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ. 1-ВА №31
с.Богдан
2021-04-03T10:59:11
Николай
Бургов
171300054
РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №53
с.Каравелово
2021-04-03T10:42:38
Николай
Бургов
171300055
ДОМ НА КУЛТУРАТА, УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №87
с.Каравелово
2021-04-03T10:42:38
Николай
Бургов
171300056
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ.21-ВА №6
с.Климент
2021-04-03T10:18:32
Николай
Бургов
171300057
ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. 21-ВА №10
с.Климент
2021-04-03T10:18:32
Николай
Бургов
171300058
РИТУАЛНАТА ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО, УЛ.1-ВА №2-4
с.Войнягово
2021-04-03T09:14:39
Красимира
Кукова
171300059
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ №11
с.Войнягово
2021-04-03T09:25:08
Красимира
Кукова
171300060
ЧИТАЛИЩЕ-ФОАЙЕ 1-ВИ ЕТАЖ, УЛ.2-РА №23
с.Дъбене
2021-04-03T09:40:10
Красимира
Кукова
171300061
ОУ ДАСКАЛ ЛИЛО НИКОЛОВ-1-ВИ ЕТАЖ, УЛ.7-МА №2
с.Дъбене
2021-04-03T09:51:27
Красимира
Кукова
171300062
ЗАЛА В ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №25А
с.Иганово
2021-04-03T11:24:17
Божидар
Юнаков
171300063
КМЕТСТВОТО, УЛ. 1-ВА №11
с.Певците
2021-04-03T11:37:33
Асен
Млечков
171300064
ТЪРГОВСКИ ДОМ/РАЗШИРЕНИЕ НА РЕСТОРАНТА/, УЛ.1-ВА №22А
с.Кърнаре
2021-04-03T11:53:09
Божидар
Юнаков
171300065
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ, УЛ.1-ВА №18
с.Столетово
2021-04-03T12:31:06
Асен
Млечков
171300066
КЛУБ, УЛ.12-ТА
с.Слатина
2021-04-03T12:49:28
Асен
Млечков
171300067
КЛУБ, УЛ.1-ВА №16
с.Христо Даново
2021-04-03T12:10:39
Георги
Макавеев
171300068
КМЕТСТВОТО, УЛ.1-ВА №24
с.Христо Даново
2021-04-03T12:10:39
Георги
Макавеев
171300069
ЧИТАЛИЩЕ-ЗВЕЗДИЦА, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ №60
с.Розино
2021-04-03T13:28:31
Живко
Иванов
171300070
ОУ ХРИСТО Г. ДАНОВ, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ №55
с.Розино
2021-04-03T13:17:50
Живко
Иванов
171300071
КМЕТСТВОТО, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ №62
с.Розино
2021-04-03T13:07:35
Живко
Иванов
171300072
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ.БЕЛИТЕ БРЕЗИ №2
с.Розино
2021-04-03T13:07:35
Живко
Иванов
171300073
ОУ ХРИСТО Г. ДАНОВ, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ №55
с.Розино
2021-04-03T13:17:50
Живко
Иванов
171300074
ОУ ХРИСТО Г. ДАНОВ, УЛ.ЕЛЕНА И АНДОН СТАНЕВИ №1
гр.Клисура
2021-04-03T13:51:48
Георги
Макавеев
171300075
ОУ ХРИСТО Г. ДАНОВ, УЛ.ЕЛЕНА И АНДОН СТАНЕВИ №1
гр.Клисура
2021-04-03T13:51:48
Георги
Макавеев

За останалите СИК - часовете на получаване на изборните книжа и материали са следните:
СИК 171300052 - 10:30 часа.

СИК 171300077 - 11:15 часа.
СИК 171300042 - 12:15 часа.
СИК 171300044 - 12:40 часа.
СИК 171300045 - 13:00 часа.
СИК 171300041 - 13:30 часа.

За СИК 171300078, СИК 171300079, СИК 171300080 - в 12:30 в сградата на Община Карлово.

Наименование Брой тегления
Сиела_Карлово.xlsx 123 Изтегли документ с име "Сиела_Карлово.xlsx"