Потърсете в сайта

ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

Дата на публикуване: 03.11.2020 16:55

Уважаеми граждани на община Карлово,

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Карлово за периода 2021-2027 г. е разработена анкетна карта за събиране на Вашите мнения и предложения, с цел определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона.

Участието на гражданите на община Карлово в процеса по изработването на Плана е от изключително значение. Информацията от анкетната карта ще спомогне за извършването на анализ на състоянието на общината, както и определяне на целите и приоритетите за развитие за следващите седем години. Ще спомогне за идентифицирането на проектни идеи, които са приоритетни както за общината, така и за развитие на интегрирани идеи за сътрудничество с други общини. Във връзка с това всеки, който желае може да попълни анкетната карта до 23.11.2020 г. чрез следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeprIfNaS0fcKFJDgB0ARtAohZh8ZMx55uExV9psS3q8eAs2Q/formResponse

Освен чрез попълването на анкетната карта, Вашите предложения може да изпратите на електронна поща: piro.karlovo@gmail.com

Постъпилите анкетни карти и предложение по електронната поща, ще бъдат разгледани и анализирани през периода на разработване на Плана за интегрирано развитие на община Карлово 2021-2027 г.

Очакваме Вашите мнения и предложение в срок до 23.11.2020 година

Благодарим Ви!