Потърсете в сайта

Конкурс за заемане на следните длъжности в Община Карлово: Главен експерт в сектор „Обществени поръчки” и Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“

 

Обявление 

Списък на допуснатите  кандидати за участие в конкурс за длъжност Главен експерт в сектор „Обществени поръчки”

Списък на допуснатите  кандидати за участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Обществени поръчки“

Извлечение - формуляр за окончателните резултати на кандидатите в конкурс за длъжност Главен експерт в сектор "Обществени поръчки"

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“ към дирекция „Специализирана администрация“

Извлечение - формуляр за окончателните резултати на кандидатите в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“


Наименование Брой тегления
Извлечение - формуляр за окончателните резултати на кандидатите в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“ 15 Изтегли
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Обществени поръчки“.docx 25 Изтегли
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“ 17 Изтегли
Приложение No 8 ОП извлечение 2.docx 35 Изтегли
Допуснатите кандидати главен експерт в сектор Обществени поръчки.pdf 29 Изтегли
Допуснати кандидати Главен експерт в отдел Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура.pdf 29 Изтегли

Времето в Карлово