Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Община Карлово бе домакин на среща-разговор по екологичен проект
14.10.2020

       Община Карлово бе домакин на среща-разговор по проект „Съвместно управление за опазване на горски и тревни местообитания, засегнати от инвазивни чужди растения“, който се реализира от 2018 година в землищата на общините Карлово и Сопот. На 14 октомври екипът на проекта – ръководителят на дейностите Светлана Аладжем, доц. Атанас Севов – преподавател в Аграрния университет в Пловдив и Димитрина Ботева – координатор на проекта; земеделски производители, които стопанисват пасища и ливади на територията на двете общини; животновъди; еколози и експерти от общинските администрации разговаряха за резултатите от извършените до момента дейности, начините и препаратите за третиране на пасища и др. Представени бяха приложените мерки за подобряване състоянието на ливади и пасища в района и предвидените за следващия сезон дейности.
      Община Карлово е пилотна по проекта и е член на Консултативния съвет към него, с представител заместник-кмета Стойо Карагенски. Той подчерта предимствата на пилотния за страната ни проект и изрази надежда, че ще бъде създаден модел, приложим не само у нас , а и в страни от Европейския съюз.

8:15-12:15/ 13:00-17:00