Потърсете в сайта

Новини относно преброяване 2021

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Общинска преброителна комисия – Карлово, обявява процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в сградата на Общинска администрация Карлово – гише №1 в Центъра за обслужване на гражданите. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6 000 контрольори в цялата страна, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. За община Карлово са предвидени 159 преброители и 22 контрольори.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са:

  • да са навършили 18 години, да имат минимум средно образование;
  • да не са осъждани или поставени под запрещение.

Преброителите ще бъдат с работно време от 08:00 ч. до 20.00 ч., включително събота и неделя. Те имат право да посещават домакинствата от своя преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ). Всеки преброителен участък включва около 200 - 250 души и 80 жилища.

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи до 30.10.2020 г. в Центъра за обслужване на гражданите в сградата на община Карлово – на гише №1 Деловодство. Приемът им ще се осъществява всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Няма да се приемат заявления, без попълнен набор от документи. Кандидатите задължително трябва да представят заявление, автобиография по образец и съгласие за обработване на лични данни, снимка, диплома, IBAN.

При подбора на лица за преброители и контрольори ще се прилагат указанията и критериите на Националния статистически институт / Изтегли от ТУК/

Документи по образец може да  изтеглите от тук:
 

 

Времето в Карлово