Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Затваряне на пътя от с.Каравелово за м.”Малък Богдан” през м.”Енгеч дере”
06.11.2019
          Уведомяваме Ви, че Във връзка с извършващи се строително монтажни работи по Реконструкцията на Главен горски път „с.Каравелово-м.”Малък Богдан” през м.”Енгеч дере” и рапорт вх.№ 2270/ 05.11.2019 г. на старши лесничея на ГСУ „Каравелово” за периода от 07. 11. 2019 г.(четвъртък) от 07.00 часа до 18.00 часа включително пътят от с.Каравелово за м.”Малък Богдан” през м.”Енгеч дере” ще бъде затворен за движение в участъка от м.’’Шести километър” до разклона за м.”Сиврията” за изграждане на водостоци и ремонт на мостови съоръжения. Достъпа по този път в посочения по-горе период до х.''Средногорец” също няма да бъде възможен. Обходни маршрути-от с.Каравелово-по стария път през м."Равния бор” за м.”Сиврията”- м.”Отоките”. Маршрут за х.”Средногорец”-от с.Богдан-през м.”Христин чучур”- х.’’Средногорец”.
8:15-12:15/ 13:00-17:00