Потърсете в сайта

Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово

Дата на публикуване: 19.08.2018 15:25

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 27.08.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

 

Работни места за специалисти с висше образованиe         

1 продавач- консултант , висше или средно образование, работа с компютър –складова програма

1 учител ФВС

1 учител по математика и физика

1 учител по биология и химия – 0,5 щат

1 учител, теоретично обучение – спец. Горско стопанство

1 педагогически съветник – висше, магистър „Специална педагогика”, 3 г. стаж по специалността

1 учител по ФВС

5 технолог – висше машиностроене, 3 г. стаж

5 инженер, конструктор – висше машиностроене, 3 г. стаж

5 настройчик-програмист, металообработващи машини с ЦПУ – висше или средно професионално, металообработване, 2 г. стаж

3 инженер, хидравлик – 2 г. стаж по специалността

12 лекари

10 медицински сестри

1 учител по английски език

1 учител ФВС

1 учител-лектор по информационни технологии и информатика -252 часа

1 медицинска сестра

1 учител-лектор по биология – 216 часа

1 учител-лектор по изобразително изкуство – 72 часа

1 учител-лектор по музика – 72 часа

1 помощник –директор, учебна дейност

1 учител, начален етап по руски език 524 часа

1 учител в начален етап – учебно-възпитателна работа в група за целодневно обучение

1 учител, общообразователен предмет – учебно възпитателна работа в група за целодневно обучение – 5- 7 клас

1 учител по БЕЛ

1 учител-лектор по физика и астрономия – 54 часа

1 учител-лектор по музика 190 часа

1 завеждащ административна служба – 0,5 щат – 3 г. стаж

1 медицинска сестра – 5 г. стаж

3 учител, начален етап

1 учител, английски език

1 учител по физика

1 педагогически съветник – спец. психология

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

1 механик

2 предач

2 кредитен консултант – граждански договор

1 стругар-фрезист – 3 г. стаж

2 заварчик – 3 г. стаж

5 настройчик пресови металообработващи машини

1 сервитьор

1 готвач

4 водач, мотокар

9 шофьор, товарен автомобил /международни превози/  кат.С

1 барман

1 сервитьор

2 машинен оператор обработка на метал/метални изделия

6 шивач на мъжко и дамско облекло

1 помощник готвач

2 сервитьор

1 рецепционист

2 камериер

1 продавач- консултант, той и доставчик

1 портиер

4 кофражист

1 портиер, огняр, р-к поддръжка

2 заварчик, монтажник

1 изпълнител – 0,5 щат