Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
чл 44 от ЗОП

Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ – изпълнение на строително-монтажни работи
05.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 05.07.2018 Оферта - 05.07.2018 г. Количествена сметка - 05.07.2018 г.

„Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“
02.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 02.07.2018 Оферта - 02.07.2018 г. Количествена сметка - 02.07.2018 г.

"Благоустрояване на площи за широко обществено ползване в четири населени места в община Карлово"
02.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 02.07.2018 Техническа спецификация - 02.07.2018 г.Оферта - 02.07.2018 г. Количествена сметка - 02.07.2018 г.

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Баня”.
22.06.2018

„Извършване на дезинфекция, дезакаризация, дезинсекция и дератизация на терени и територии на територията на Община Карлово“.
31.05.2017

„Извършване на почистване на речното корито на река „Стара река“, на територията на гр. Карлово“.
02.02.2017

Предстоящи събития
Времето в Карлово