Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Проекти

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016 - 2020”
11.10.2018

“ ЦВЕТОВЕТЕ НА НАДЕЖДАТА“ ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА КАРЛОВО“ Проект BG05M2OP001-3.002-0350-C01
18.07.2018

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02. „Осигуряване на топъл обяд-2016”
17.07.2018

Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали Проект BG16RFOP001-1.038-0002- C01
25.10.2017

Благоустроена градска среда на град Карлово - Проект BG16RFOP001-1.038-0001- C01
25.10.2017