Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Земеделие

Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
12.10.2018
Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ Баня Бегунци Богдан Васил Левски Ведраре Войнягово Горни Домлян Домлян Дъбене Иганово Карлово Калофер Каравелово Климент Куртово Кърнаре Московец Мраченик Марино поле Певците Пролом Розино Слатина Соколица Столетово Христо Даново  

Протокол за допълнително разпределение пасища и мери от ДПФ
05.07.2018
Протокол за допълнително разпределение пасища и мери от ДПФ

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за пътищата.
18.12.2017
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за пътищата.

Общинска служба по земеделие - Карлово, уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имоти както следва
16.11.2017

Заповеди на основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
07.11.2017
гр. Баняс. Богданс. Васил Левскигр. Калофер с. Каравеловос. Московецс. Мраченикс. Розино

График за провеждане на заседанията на комисията по член 37В, Ал.1 . от ЗСПЗЗ
17.08.2017