Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.12.2019 г.
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35
ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe
1 логопед
2 учител , детска градина
1 ресурсен учител
1 психолог
1 медицинска сестра, домашни грижи
1 психолог
1 счетоводител
1 учител по география
1 учител по история
1 възпитател
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
1 продавач-консултант, онлайн магазин
1 сервитьор
16 оператор на автоматична линия за производство на лагери
1 общ работник
2 продавач- консултант
2 шивач
4 монтажник, метални конструкции
1 строителен техник
1 координатор
1 социален работник
2 шофьор автобус
1 дърводелец – мебелист
10 оператор на шевна машина
10 опаковач на готова продукция2 продавач- консултант