Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.04.2020 г.
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35
ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe
1 медицинска сестра
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
1 общ работник
1/2 кредитен специалист, банка
1 механик, автомонтьор на тежкотоварни автомобили
5 оператор фреза
15 заварчик -средно, аргон
2 шофьор
1 продавач-консултант-средно, работа с компютър
4 работник, сушилня
1 разпростанител, вестници и брошури
1 помощник оператор, въвеждане на данни – средно, по схема Младежка заетост
3 обслужващ работник, промишлено производство
8:15-12:15/ 13:00-17:00