Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  14.01.2020 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

  

Работни места за специалисти с висше образованиe

 

1 мениджър екип

1 директор на дирекция

1 специалист

1 медицинска сестра

1 технолог , етерични масла, висше, химични технолии, преработка на етерично- маслени куртури

 

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

 

 

5 оператор на автоматична линия за производство на лагери

1 общ работник

2 продавач- консултант 

1 международен шофьо –бус

3 застрахователен консултант

1 портиер

2 механик на тежкотоварен автомобил

1 дърводелец-мебелист

1 автомонтьор

1 монтьор , електрооборудване

3 шивач на права машина

1 техник , инсталиране на фиксирани услуги

1 продавач-консултант

 

8:15-12:15/ 13:00-17:00