Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.05.2019 г.
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35
ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61
Работни места за специалисти с висше образованиe
8 инженер конструктор – машиностроене, 3 г. стаж по специалността
8 технолог – машиностроене, 3 г. стаж по специалността
10 технолог, химик – химия, 3 г. стаж по специалността
2 електротехник – висше или средно образование, електротехника, 3 г. стаж
1 инженер-конструктор – висше, машинен инженер, работа с компютър
1 счетоводител, оперативен
1 технически сътрудник – висше или средно образование
1 технолог – висше, средно образование, химични технологии
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
10 администратор, хотел – сезонна работа на морето
10 камериер – сезонна работа на морето
10 мияч-работник кухня – сезонна работа на морето
10 готвач, топла и студена кухня на столово хранене – сезонна работа на морето
10 сервитьор, блок маса – сезонна работа на морето
10 барман – сезонна работа на морето
3 електромонтьор – 3 г. стаж по спецалността
3 монтьор, ремонт на машини и оборудване – 3 г. стаж по специалността
3 настройчик, металообработващи машини – 3 г. стаж по спецалността
3 настройчик, металообработващи машини с ЦУ – 3 г. стаж по специалността
1 монтьор, земеделски машини
2 шофьор, товарен автомобил
10 чистач/хигиенист – сезонна работа на морето
10 общ работник - сезонна работа на морето
10 камериер – сезонна работа на морето
8 оператор на автоматична линия за производство на лагери
8 машинен оператор, шиене на облекла
10 камериер, хотел – сезонна работа на морето
10 готвач топла/студена кухня – сезонна работа на морето
10 перач - сезонна работа на морето
3 заварчик
3 общ работник
4 оператор, валцова машина
3 манипулатор, валцова машина
4 зидаро-кофражист
5 пакетировач
2 работник, сушилня
2 обслужващ работник, промишлено производство
1 барман
1 сервитьор
1 мияч, превозни средства – кат.В
5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/ - кат.СЕ
1 продавач-консултант
1 мияч, съдове – на две смени
2 готвач
2 камериер
1 шофьор, лекотоварен автомобил
25 сезонен работник, земеделието
1 лаборант – химични технологии
6 общ работник
5 служител, информация
8 оператор, опаковане на лагери

1 шлосер
6 работник, поддържане на железен път и съоръжения