Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.07.2019 г.
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 технолог -конструктор– висше, машиностроене, английски език, SolidWorks
2 учител, детска градина
1 склададжия, висше образование, кат. С
1 длъжностно лице по защита на лични данни – по чл. 38 от ЗХУ
1 инженер, енергетик- АЕ, компютърни умения
1 инженер, механик- АЕ, компютърни умения
1 инженер, конструктор – спец. Машиностоене, АЕ, компютърни умения
1 инженер , конструктор – спец. Машиносроене, АЕ, компютърни умение , 3 D
конструиране , SolidWorks
4 медицинска сестра
1 психолог
10 технолог-висше спец. Химия, 3 год. трудов стаж
10 технолог – висше спец. Машиностроене , 3 год. трудов стаж
10 инженер –конструктор –висше спец. Машиностроене , 3 год. трудов стаж
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
20 машинен оператор, шиене
2 стругар- фрезист
1 шлосер
4 оператор , автоматична линия
1 сервитьор
2 администратор, хотел
1 общ работник
2 шофьор, лекотоварен автомобил
1 главен специалист
1 чистач на 4 часа
1 машинен оператор, шиене – по чл.38 от ЗХУ
1 технически изпълнител/ огняр – 4 часа
2 оператор, пещи за топене на метал
3 почиствач- шмиргелист отливки
4 обслужващ работник, промишлено производство
2 механик, промишлено оборудване
1 електромонтьор
2 машинен оператор маталорежищи машини
2 готвач
1 готвач
1 продавач-консултант
3 шофьор на товарен автомобил
3 контрольор , качество
2 техник, механик автоматизация
4 оператор, валцова машина
4 манипулант , валцова машина
10 машинен оператор, шиене
1 пакетировач – по чл.38 от ЗХУ
2 работник, огъващи машини/ шлосер
2 електротехник
10 патронажен работник