Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Местни данъци и такси

Местни данъци и такси
26.10.2018
Местни данъци и такси   За допълнителна информация:0335/ 54693, 54694, 54695, 54696, 54697   № ИМЕ АДРЕС АУЗД № и дата, връчен на Покана за вр.АУЗД  № и дата, връчена на дата на поставяне дата на сваляне 2 ИВАН МИТКОВ ТОДОРОВ КАРЛОВО, УЛ."ДЪБЕНСКО ШОСЕ" № 17 1486-111-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 94-00-3429/02.06.2016 ВР.15.07.2016 18.07.2016 г. 02.08.2016 г. 3 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪШКОВ КАРЛОВО, УЛ."ГИНА КУНЧЕВА" № 9, АП.15,ЕТ.3 1478-87-1/26.05.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 г. 02.08.2016 г. 4 МАРИАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 1, АП.10, ЕТ.2 1486-103-1/01.06.2016Г. ВР.26.07.2016   27.07.2016 г. 11.08.2016 г. 5 САИД МУСТАФА АХМЕД КАРЛОВО, УЛ."ПИРИН" № 19 1546-156-1/09.06.2016 ВР.26.07.2016 94-00-3689/10.06.2016 ВР.26.07.2016 27.07.2016 г. 11.08.2016 г. 6 МАРИЯ ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА КАРЛОВО, УЛ."КАЛОЯН" № 2 1650-233-1/05.07.2016 ВР.11.08.2016   02.09.2016 г. 26.09.2016 г. 7 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НОТОВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 70, ВХ.А, ЕТ.2, АП.5 1670-263-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016   02.09.2016 г. 26.09.2016 г. 8 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХУБАВЕЦ" № 10 1627-1/04.07.2016 ВР.18.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016 г. 9 ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 7  1629-221-1/04.07.2016 ВР.17.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016...

Електронна справка за задълженията и плащанията по ЗМДТ
02.08.2013
  Електронната справка в сайта на Община Карлово вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица за задължения по ЗМДТ. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен номер (ПИН), който се издава безплатно в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово. ПИН се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица. Информацията се на намира в раздел “Местни данъци и такси”, подменю “Проверка на задълженията”.   >>>ВХОД

Банкови сметки Община Карлово - местни данъци
14.03.2012
Банкови сметки ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЩИНА КАРЛОВО ЕИК 000471365 АДРЕС:ГР.КАРЛОВО,УЛ.”ПЕТКО СЪБЕВ”№1 ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” БАНКОВА СМЕТКА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН КАРЛОВО БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81 FINV 9150 8416 0253 82 BIC   - FINVBGSF Вид плащане                                                           к о д Патентен данък                                                        44 14 00 Данък върху недвижимите имоти                       44 21 00 Данък върху наследствата                                   44 22 00 Данък върху превозните средства                     44 23 00 Такса за битови отпадъци                                     44 24 00 Данък при придобиване на имущества              44 25 00 по дарение и по възмезден начин Туристически данък                                               44 28 00 Други данъци                                                          44 34 00 Глоби, санкции, неустойки,                                  44 65 00 обезщетения и начети Такси за административни услуги                       44 80 07 Забележка: 1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за...

8:15-12:15/ 13:00-17:00