Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления

Изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за ПИ с ид. 36498.57.11 в м. „Чакъла“
17.05.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 94-00-2081 Гр. Карлово 17.05.2019г.         На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за ПИ с ид. 36498.57.11 в м. „Чакъла“ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.      Предложеното в част ПР предвижда за ПИ с ид. 36498.57.11 да се създаде нов устроен поземлен имот УПИ 57.11- жилищно строителство и обществено обслужващи дейности- магазин за промишлени стоки в м. „Чакъла“ по КККР на гр.Карлово, съгласно нанесените линии със син и...

Обявление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейност
13.05.2019
Обявление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейност

Изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за ПИ с ид. 36498.336.22 в м. „Бахча дере“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.
10.05.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 94-00-846 Гр. Карлово 11.04.2019г.           На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за ПИ с ид. 36498.336.22 в м. „Бахча дере“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.         Предложеното в част ПР предвижда за ПИ с ид. 36498.336.22 да се създаде нов устроен поземлен имот УПИ 336.22- обществено обслужване- ателие за реклама в м. „Бахча дере“ по КККР на гр.Карлово, съгласно нанесените линии със син и червен цвят и...

Изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ VI-общински /ПИ с ид. 36498.504.1575 по КККР/ и УПИ VII-обществено обслужване /ПИ с ид. 36498.504.1576 по КККР/ в кв.4а и улица с о.т.498а-498-495б по регулационния план на гр. Карлово.
10.05.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 94-00-730 Гр. Карлово 05.03.2019г.              На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ VI-общински /ПИ с ид. 36498.504.1575 по КККР/ и УПИ VII-обществено обслужване /ПИ с ид. 36498.504.1576 по КККР/ в кв.4а и улица с о.т.498а-498-495б по регулационния план на гр. Карлово.           Предложеното в част ПР предвижда регулационните граници на  УПИ VI-общински и УПИ VII-обществено обслужване към улица с о.т. 498а-498-495б по регулационния план на гр. Карлово да преминат в съответствие...

Заповед РД-286/18.03.2019 Относно сключен договор за наем
02.05.2019
Заповед РД-286/18.03.2019 Относно сключен договор за наем

Изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за ПИ 002011 в м. „Над селото“ по КВС на с.Марино поле, общ. Карлово.
22.04.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     № 90-00-50 Гр. Карлово 05.03.2019г.         На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за ПИ 002011 в м. „Над селото“ по КВС на с.Марино поле, общ. Карлово.       Предложеното в част ПР предвижда за ПИ № 002011 да се създаде нов устроен поземлен имот УПИ 2.11- търговска и обществено обслужваща дейност- магазин за нови авточасти, в м. „Над селото“ по КВС на с. Марино поле, съгласно нанесените линии със син и червен цвят и...