Потърсете в сайта
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления

Обявление №94-00-2391/13.06.2018
10.07.2018
Обявление №94-00-2391/13.06.2018

Обявление № 94-00-729/21.06.2018 г.
04.07.2018
Обявление № 94-00-729/21.06.2018 г.

Уведомление - водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди
21.06.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО УВЕДОМЛЕНИЕ          Във връзка с летния сезон и започването на селскостопанските кампании, за да се избегне режим на водоподаване е необходимо водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди, съгласно чл.4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба №4/14.09.2004 г.за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. В случай, че се наложи режимно водоподаване ще бъде изготвен график, за който ще бъдете своевременно уведомени.

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2489/13.06.2018г.
13.06.2018

Индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд -
08.06.2018
Протокол на основание чл. 37 и, ал.6 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/с. Васил Левскис. Дъбенегр. Калофергр. Клисурас. Проломс. Розино

Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности
29.05.2018
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности от 04.06.2018 г. до 06.06.2018 г. от 06:30 часа до 10:30 часа ще се проведе третиране на едногодишни и двугодишни тополова култура с продукт за растителна защита -"Моспилан 20СП", карантинен срок 20 дни, доза 0.63г.-1.25 г./дка.Третирането се извършва срещу вредител - двадесет точков листояд /Melasoma vigintipunctata/

Предстоящи събития
Времето в Карлово