Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Минерални води

Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «Г» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово
09.08.2019
Открита процедура за  издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «Г» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово

Обявление относно постъпило заявление от "ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС" АД
01.08.2018
Обявление относно постъпило заявление от "ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС" АД

Обявление относно постъпило заявление от "Прогрес - 88" ООД
28.11.2017
Обявление относно постъпило заявление от "Прогрес - 88" ООД

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води ,
15.08.2017
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води ,

Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Карлово
24.01.2017
ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тарифата се определя размерa на таксите за водовземане и ползване със стопанска цел на природния ресурс находище на минерална вода „Баня” – изключителна държавна собственост под №5 от Приложение № 2 на Закона за водите, безвъзмездно предоставено за управление и ползване на Община Карлово за срок от 25 години с Решение №66 от 22.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите. Чл. 2. (1)Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения обем вода...

Разрешително за ползване на минерална вода "ХОУП-07" ЕООД
16.12.2016
Разрешително за ползване на минерална вода "ХОУП-07" ЕООДПриложение към разрешително за ползване на минерална вода "ХОУП-07" ЕООДПрекратяване на разрешително

8:15-12:15/ 13:00-17:00