Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Процедури

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НАСТАНЕНИТЕ В ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ (ДПЛУИ), ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) В ОБЩИНА КАРЛОВО”
17.01.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 21.01.2019 г.Обявление - 21.01.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:21/02/2019 17:00Преписка:00072-2019-0003Документи:Документация - 21.01.2019 г.еЕЕДОП - 21.01.2019 г.Състояние:Отворена

„ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО – 2019 г.“
04.01.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 04.01.2019 г.Обявление - 04.01.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:25.01.2019 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0002Документи:Документация - 04.01.2019 г.Видове дейности - 04.01.2019 г.еЕЕДОП - 04.01.2019 г.Състояние:Отворена

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура – Община Карлово”, по обособени позиции”
03.01.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 07.01.2019 г.Обявление - 07.01.2019 г.Обявление ОВ на ЕС - 08.01.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:07.02.2019 г., 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0001Документи:Документация - 08.01.2019 г.еЕЕДОП - 08.01.2019 г.Състояние:Отворена

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект № 16/07/2/0/00479 от 12.10.2018 г. за: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура – Община Карлово”, по обособени позиции“.
21.12.2018
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 27.12.2018 г.Обявление - 27.12.2018 г.Обявление за поръчка - 26.12.2018 г.Краен срок за подаване на оферти:25.01.2019 г., 17:00 ч.Преписка:00072-2018-0015Документи:Документация - 26.12.2018 г.КС Обособена позиция 1 - 26.12.2018 г.КС Обособена позиция 2 - 26.12.2018 г.КС Обособена позиция 3 - 26.12.2018 г.еЕЕДОП - 26.12.2018 г.Работни проекти ОП 1 - 26.12.2018 г.Работни проекти ОП 2 - 26.12.2018 г.Работни проекти ОП 3 - 26.12.2018 г.Състояние:Отворена

"Предоставяне на туроператорски услуги, свързани с организиране на зелено и синьо училище, за деца включително осигуряване на транспорт и групова застраховка".
31.10.2018
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 31.10.2018 г.Обявление за възложена поръчка - 06.12.2018 г.Краен срок за подаване на оферти:06/11/2018 г.Преписка:00072-2018-0014Документи:Покана - 31.10.2018 г.Протокол 1 - 16.11.2018 г.Протокол 2 - 16.11.2018 г.Протокол 3 - 16.11.2018 г.Протокол 4 - 16.11.2018 г.Протокол 5 - 16.11.2018 г.Доклад - 16.11.2018 г.Решение - 16.11.2018 г.Договор - 06.12.2018 г. Състояние:Възложена

„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Карлово по обособени позиции: Обособена позиция №1:„Реконструкция и рехабилитация на ул.„Ген. Карцов“ в ПИ9552, Бул. „Освобождение“ в ПИ9538, участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ9537, ПИ9540 и ПИ1189, по плана на град Карлово, Община Карлово“. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътен участък с обхват ПИ9538, ПИ9539 и ПИ738 по плана на град Карлово, Община Карлово“
10.09.2018
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 13.09.2018 г.Обявление - 13.09.2018 г.Краен срок за подаване на оферти:15/10/2018 г.Преписка:00072-2018-0013Документи:Документация - 13.09.2018 г.КС Обособена позиция 1 - 13.09.2018 г.КС Обособена позиция 2 - 13.09.2018 г.Работни проекти ОП 1 - 13.09.2018 г.Работни проекти ОП 2 - 13.09.2018 г.еЕЕДОП - 13.09.2018 г.Протокол 1 - 09.11.2018 г. Състояние:Отворена