Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Процедури

„Доставка на съдове за събиране отпадъци за нуждите на община Карлово, по обособени позиции“.
21.02.2020
Решения/Обявления/Информации:Краен срок за подаване на оферти:Преписка:Документи:Състояние:Отворена

„Приготвяне и доставка на храна по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Приготвяне на храна за настанените в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ)“, гр. Баня, Община Карлово”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Приготвяне и доставка на храна за Домашен социален патронаж (ДСП) в Община Карлово”.
11.02.2020

„Обществен автобусен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми“.
10.02.2020

„Текущ ремонт на тротоарни и пътни настилки в населените места на територията на Община Карлово“
24.10.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 24.10.2019 г.Обявление - 24.10.2019 г.Обявление за възложена поръчка - 10.01.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:13.11.2019 г., 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0012Документи:Документация - 24.10.2019 г.еЕЕДОП - 24.10.2019 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 15.11.2019 г.Протокол 1 - 20.11.2019 г.Протокол 2 - 20.11.2019 г.Протокол по чл. 60а от ППЗОП - 20.11.2019 г.Решение - 20.11.2019 г.Договор - 10.01.2020 г.Състояние:Възложена

Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и асфалтови пътни настилки по улици на територията на Община Карлово.
10.10.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 10.10.2019 г.Обявление - 10.10.2019 г.Обявление за възложена поръчка - 28.01.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:30.10.2019 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2019-0011Документи:Документация - 10.10.2019 г.еЕЕДОП - 10.10.2019 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 18.12.2019 г.Протокол 1 - 23.12.2019 г.Протокол 2 - 23.12.2019 г.Протокол по чл. 60а от ППЗОП - 23.12.2019 г.Решение - 23.12.2019 г.Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 23.12.2019 г.Договор - 28.01.2020 г.Състояние:Затворена

„Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и оборудване (мобилно) за компостираща инсталация, обслужваща нуждите на община Карлово, по обособени позиции“.
05.07.2019
Възложител:Община КарловоРешения/Обявления/Информации:Решение - 08.07.2019 г.Обявление - 08.07.2019 г.Становище АОП от предварителен контрол - 08.07.2019 г.Обявление ОВ на ЕС - 10.07.2019 г.Становище АОП от етап 2 - 18.07.2019 г.Краен срок за подаване на оферти:09/08/2019 17:00Преписка:00072-2019-0010Документи:Документация - 10.07.2019 г.еЕЕДОП - 10.07.2019 г.Въпроси и отговори - 01.08.2019 г.Протокол 1 - 14.11.2019 г.Събщение за отваряне на цени - 18.02.2020 г.Състояние:Отворена

8:15-12:15/ 13:00-17:00