Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Публичен регистър

Регистър ПОС
23.03.2018
Свалете >ОТТУК

Регистър на минималните и държавните помощи
17.11.2017
Регистър на минималните и държавните помощи

РЕГИСТЪР НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
18.03.2016
РЕГИСТЪР НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА КАРЛОВО № № на регистрацията ИМЕ СЕДАЛИЩЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ 1 16/31.07.1995 год ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА гр. Карлово Панайот Стайков Нанчев 2 17/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Ведраре Йорданка Петрова Попова 3 18/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Каравелово Иванка Минчева Георгиева 4 19/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА кв. Анево, гр. Сопот Злати Русев Гочев 5 20/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Пролом Радка Ангелова Караиванова 6 21/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Баня Тодорка Илиева Аргирова 7. 22/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Соколица Наска Стоянова Михайлова 8. 23/ 04.01.1996 год. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН гр. Карлово Ангел Ангелов Стоянов 9. 24/04.01.1996 год. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН гр. Сопот Добри Данков Чолаков 10. 25/04.01.1996 год. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН гр. Калофер Маргарита Стефанова Скочева 11. 26/21.03.1996 год. МЮСЮЛМАНСКО ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. Христо Даново Сали Хрюстемов Кьоров 12. 27/23.07.1996 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА гр. Карлово Панайот Стойков Нанчев 13. 28/18.07.1997 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА кв. Анево, гр. Сопот Злати Русев...

чос
11.03.2013

ЧОС
11.03.2013

Регистър ЧОС
12.12.2012
Свалете >ОТТУК