Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Прогнози, бюджет и ГФО

Бюджет на Община Карлово за 2019 г.
11.02.2019
Бюджет на Община Карлово за 2019 г.

Годишен финансов отчет за 2017г.
23.08.2018
Обяснителна записка към ГФО - 2017г.Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОПР - 31.12.2017г.Баланс - 31.12.2017г. Одитен доклад 

Касови отчети 2018
03.05.2018
Месец януариМесец февруариМесец МартТримесечен отчет Месец АприлМесец МайМесец ЮниТримесечен отчет Месец ЮлиМесец АвгустМесец СептемвриТримесечен отчетМесец ОктомвриМесец НоемвриМесец ДекемвриКасов отчет

Бюджет на Община Карлово за 2018 г.
02.02.2018
Бюджет на Община Карлово за 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г.
26.07.2017
Годишен финансов отчет за 2016 г.

Финансов одит на годишния финансов отчет на община Карлово за 2016 г.
10.07.2017
Одитен докладОдитно становищеБаланс и оборотна ведомост