Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Съобщения-ДБТ

Съобщение Дирекция „Бюро по труда” – Карлово
13.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Бюро по труда” – Карлово уведомява своите клиенти- търсещи работа лица и работодатели, че организира Трудова борса, която ще се проведе на 16.05.2019 г. от 11.00 часа в камерна зала на Народно читалище „Васил Левски - 1861”- Карлово, площад 20 юли.