Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП

„Изграждане на спортна площадка в ОУ „Христо Г. Данов” в село Розино”.
01.11.2018
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:16/11/2018 17:00Състояние: ОтворенаПреписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.Документи:Обява - 01.11.2018 г.Документация - 01.11.2018 г.КС - 01.11.2018 г.

"Упражняване на строителен надзор на обект „Център за работа с деца на улицата, спортни и игрални площадки, УПИ І-социални дейности, кв. 175 по УП на гр. Карлово."
11.07.2018
Възложител Община Карлово Състояние Възложена Краен срок за подаване на оферти 18/07/2018 17:00 Преписка Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Решения/Обявления/Информации ДокументиОбява - 11.07.2018 г.Документация - 11.07.2018 г.Протокол - 28.09.2018 г.  Договор - 22.10.2018 г.

„Благоустрояване на кв. 50, УПИ VІІІ-Зеленина и обществено обслужване, по плана на гр. Баня, Община Карлово”.
22.06.2018

„Упражняване на строителен надзор на обект „Център за работа с деца на улицата, спортни и игрални площадки, УПИ І-социални дейности, кв. 175 по УП на гр. Карлово“.
22.06.2018

„Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) почистваща техника”.
18.06.2018

„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителство, във връзка с подготовка на Община Карлово за кандидатстване по Мярка М 07, подмярка 7.2 от ПРСР 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции".
15.05.2018