Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект № BG05M9OP001-2.040-0004-C01 „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“.
01.10.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:11.10.2019 г. 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументи:Обява - 01.10.2019 г.Документация - 01.10.2019 г.Протокол - 16.10.2019 г.Договор - 29.10.2019 г.Състояние:Възложена

„Закупуване на нов лек автомобил по проект № BG05M9OP001-2.040-0004-C01 „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“
24.09.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:04/10/2019   17:00Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументи:Документация - 24.09.2019 г.Обява - 24.09.2019 г.Отговор - 26.09.2019 г.Отговор 2 - 01.10.2019 г.Протокол - 21.10.2019 г.Договор - 30.10.2019 г.Състояние:Възложена

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” за нуждите на Община Карлово, по обособени позиции.
16.09.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:26/09/2019   17:00Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументи:Документация - 16.09.2019 г.Обява - 16.09.2019 г.Отговор - 17.09.2019 г.Отговор 2 - 18.09.2019 г.Протокол 1 - 18.11.2019 г.Състояние:Отворена

„Закупуване на нов лек автомобил по проект № BG05M9OP001-2.040-0004-C01 „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“.
28.08.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:09/09/2019   17:0012/09/2019   17:00Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. - 28.08.2019 г.Информация за удължаване на срок - 09.09.2019 г.Документи:Обява - 28.08.2019 г.Документация - 28.08.2019 г.Обява удължаване - 09.09.2019 г.Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОПСъстояние:Прекратена

„Извършване на непредвидени ремонтни дейности по обекти на територията на община Карлово”.
23.08.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:02/09/2019  17:00Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. - 23.08.2019 г.Документи:Обява - 23.08.2019 г.Документация - 23.08.2019 г.Протокол 1 - 07.10.2019 г.Протокол 2 - 07.10.2019 г.Договор - 29.10.2019 г.Състояние:Възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по доставка и монтаж на модулна конструкция за изграждане на Общинска автогара гр. Карлово“.
23.08.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:02/09/2019  17:0005/09/2019  17:00Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. - 23.08.2019 г.Информация за удължаване - 02.09.2019 г.Документи:Обява - 23.08.2019 г.Документация - 23.08.2019 г.Обява - 02.09.2019 г.Протокол - 11.09.2019 г.Договор - 16.10.2019 г.Състояние:Възложена