Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП

„Благоустрояване на УПИ І-жилищно строителство в кв. 34, по плана на гр. Карлово”.
17.05.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:27/05/2019 17:0030/05/2019 17:00 - удълженПреписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. - 17.05.2019 г.Информация за удължаване - 27.05.2019 г.Документи:Обява - 17.05.2019 г.Документация - 17.05.2019 г.Количествена сметка - 17.05.2019 г.Работни проекти - 17.05.2019 г.Обява - 27.05.2019 г.Протокол - 07.06.2019 г.Договор - 20.06.2019 г.Състояние:Възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура – Община Карлово”.
19.02.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:26/02/2019 17:0001/03/2019 17:00 - удълженСъстояние: ОтворенаПреписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП - 19.02.2019 г.Информация за удължаване - 26.02.2019 г.Документи:Обява - 19.02.2019 г.Документация - 19.02.2019 г.Обява - 26.02.2019 г.Протокол - 28.06.2019 г.Договор - 15.07.2019 г.

„Възстановяване на настилка от пътни ивици и тротоари на ул. „12-та в с. Христо Даново, възстановяване на асфалтови настилки на ул. „4-та А“ в с. Васил Левски и възстановяване на отводнителен канал на ул. „9-та Б“ в с. Васил Левски, Община Карлово”
25.01.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:18/02/2019 17:00Състояние: Възложена Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.Информация за удължаване - 13.02.2019 г.Документи:Обява - 28.01.2019 г.Документация - 28.01.2019 г.Количествена сметка - 28.01.2019 г.Обява - 13.02.2019 г.Протокол - 08.03.2019 г.Договор - 05.04.2019 г.

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.Клисура – Община Карлово”.
28.12.2018
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:10/01/2019 17:00Състояние: ПрекратенаПреписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 28.12.2018 г.Информация за удължаване - 04.01.2019 г.Документи:Обява - 28.12.2018 г.Документация - 28.12.2018 г.Обява - 04.01.2019 г.Съобщение на основание чл. 193 от ЗОП - 28.01.2019 г.

„Доставка на оборудване и обзавеждане за обект: „Център за работа с деца на улицата УПИ І-социални дейности, кв. 175 по УП на гр. Карлово.“
11.12.2018
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:18/12/2018 17:00Състояние: ОтворенаПреписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.-11.12.2018 г.Документи:Обява - 11.12.2018 г.Документация - 11.12.2018 г.КСС - 11.12.2018 г.Протокол - 14.01.2019 г.Договор - 25.01.2019 г.

„Изграждане на спортна площадка в ОУ „Христо Г. Данов” в село Розино”.
01.11.2018
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:19/11/2018 17:00Състояние: ОтворенаПреписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.Информация за удължаване - 16.11.2018 г.Документи:Обява - 01.11.2018 г.Документация - 01.11.2018 г.КС - 01.11.2018 г. Обява - 16.11.2018 г.Протокол - 22.11.2018 г.Договор - 11.12.2018 г.