Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Събиране на оферти с обява чл. 20 ал. 3 ЗОП

„Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на община Карлово“.
20.03.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:30.03.2020 г., 17:00 ч.02.04.2020 г., 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 20.03.2020 г.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - УДЪЛЖАВАНЕ - 30.03.2020 г.Документи:Обява - 20.03.2020 г.Документация - 20.03.2020 г.Обява - Удължаване - 30.03.2020 г.Статус:Отворена

"Основен ремонт на ул. "Братя Миладинови" и основен ремонт на ул. "Стражата" в с. Розино, Община Карлово, по обособени позици."
16.03.2020
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:26.03.2020 г., 17:00 ч.30.03.2020 г., 17:00 ч. - Удължен Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача - удължаванеДокументи:Обява - 16.03.2020 г.Документация - 16.03.2020 г.Обява удължаване - 26.03.2020 г.Статус:Отворена

„Благоустрояване на междублокови пространства в кв. 160а и реконструкция на част от ул. „Гладстон” по устройствения план на гр. Карлово – инженеринг”.
06.12.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:16.12.2019 г., 17:00 ч.19.12.2019 г., 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за удължаване на срок - 16.12.2019 г.Документи:Обява - 06.12.2019 г.Документация - 06.12.2019 г.Обява удължаване - 16.12.2019 г.Протокол - 10.01.2020 г.Договор - 24.02.2020 г.Състояние:Отворена

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект № BG05M9OP001-2.040-0004-C01 „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“.
01.10.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:11.10.2019 г. 17:00 ч.Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументи:Обява - 01.10.2019 г.Документация - 01.10.2019 г.Протокол - 16.10.2019 г.Договор - 29.10.2019 г.Състояние:Възложена

„Закупуване на нов лек автомобил по проект № BG05M9OP001-2.040-0004-C01 „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“
24.09.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:04/10/2019   17:00Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументи:Документация - 24.09.2019 г.Обява - 24.09.2019 г.Отговор - 26.09.2019 г.Отговор 2 - 01.10.2019 г.Протокол - 21.10.2019 г.Договор - 30.10.2019 г.Състояние:Възложена

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” за нуждите на Община Карлово, по обособени позиции.
16.09.2019
Възложител:Община КарловоКраен срок за подаване на оферти:26/09/2019   17:00Преписка:Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументи:Документация - 16.09.2019 г.Обява - 16.09.2019 г.Отговор - 17.09.2019 г.Отговор 2 - 18.09.2019 г.Протокол 1 - 18.11.2019 г.Договор - 18.12.2019 г.Договор - 18.12.2019 г. Състояние:Възложена

8:15-12:15/ 13:00-17:00